Á að gera óbólusett fólk að annars flokks borgurum?

Birt í Morgunblaðinu 17. nóvember 2021

Leiðari Sigmundar Ernis Rúnarssonar í Fréttablaðinu hinn 13. nóvember sl. vekur óhug. Í leiðaranum leggur ritstjórinn til að fólk sem ekki hefur verið bólusett gegn kórónuveirunni verði að miklu leyti útilokað frá samfélaginu. Orðræðan er einkar ógeðfelld. Þeir sem kjósa að láta ekki bólusetja sig hafi engin rök fyrir afstöðu sinni, þeir séu baggi á sam félaginu, þeim sé sama um annað fólk og þar fram eftir götunum. Þessi orðræða er sérstaklega óhugnanleg í ljósi þess að hún endurómar beint svipaða orðræðu fyrr á tímum í að draganda ýmissa helstu illvirkja mannkynssögunnar. Þannig virðast skoðanir Sigmundar Ernis lýsa hugs unarhætti og siðferðisstigi sem vænta hefði mátt að kæmi ekki upp á yfirborðið í frjálsu lýðræðissamfélagi á árinu 2021. En sagan endurtekur sig. Því er ekki að neita.

Staðhæfingar úr lausu lofti gripnar

Tillaga Sigmundar Ernis grundvallast á staðhæfingum um innlagnir og smit sem ekki koma að neinu leyti heim og saman við þau gögn sem fyrir liggja hérlendis og raunar víðar. Hún grundvallast jafnframt á augljósum fordómum gagnvart þeim hópi fólks sem af málefnalegum ástæðum kýs að þiggja ekki lyfjagjöf sem líkur eru á að geti reynst því skaðleg – nokkuð sem töluvert af gögnum rökstyður.

Fyrst að hinu fyrrnefnda. Sigmundur lætur að því liggja að sam félagslegar takmarkanir vegna kór ónuveirunnar séu fyrst og fremst óbólusettu fólki að kenna. Hann stað hæfir (án heimildar) að á Saxlandi í Þýskalandi séu 95% þeirra sem leggjast á spítala vegna veirunnar óbólusett og heimfærir þessa staðhæfingu upp á stöðuna hér innanlands. Hér er farið með blekkingar. Smittölur á covid.is og gögn Landspítalans um innlagnir, að því marki að þau eru upp færð, sýna þvert á móti að tæplega 2/3 hlutar innlagna eru fólk sem þegar hefur fengið bólusetningu. Sama gildir um smit. Sigmundur byggir þannig tillögu sína á röngum upplýsingum.

Ef hlutfall bólusettra er tekið með í reikninginn má ráða að vegna bólusetningar séu smit ríflega þriðjungi færri en þau væru án hennar. Það er nú allur munurinn. Af þessu má sjá að það er fráleitt að draga óbólusett fólk til ábyrgðar vegna vandræða illa rekins spítala.

150-föld áhætta miðað við önnur bóluefni

Frá því að bólusetningar við kórónuveirunni hófust hérlendis hafa samtals 143 einstaklingar verið lagðir inn á sjúkrahús vegna aukaverkana í kjölfar bólusetningar [1]. Alls hafa ríflega 5.500 tilkynningar borist Lyfjastofnun um aukaverkanir, þar af eru tæplega 230 vegna alvarlegra auka verkana [2]. Þá hefur verið tilkynnt um 32 dauðsföll í þessu samhengi.

Árið 2019 bárust níu tilkynningar um aukaverkanir vegna bólusetningar við inflúensu [3]. Leiðrétt gagnvart misstórum úrtökum er fjöldi aukaverkana það sem af er þessu ári því 152 sinnum fjöldinn 2019.

Árið 2019 barst engin tilkynning um alvarlega aukaverkun og engin tilkynning um dauðsfall. Samkvæmt íslenskri rannsókn má almennt búast við einni alvarlegri aukaverkun á hverja hálfa til eina milljón bólusettra [4]. Það sem af er þessu ári eru þær 1.000-2.000 á hverja hálfa til eina milljón.

Bandarísk og evrópsk gögn sýna sömu leitni. Á fundi Matvæla- og lyfja stofnunar Bandaríkjanna nú í haust kom fram að mannfjöldaleiðrétt gögn sýndu 50 sinnum fleiri dauðsföll vegna bólusetninga á þessu ári en meðaltal fyrri ára [5].

Þegar eru komnar fram vísbendingar um aukna tíðni fósturláta meðal bólusettra kvenna á fyrstu 20 vikum meðgöngu [6] og minna má á að mörg hundruð íslenskar konur hafa leitað til yfirvalda vegna neikvæðra afleiðinga bólusetningar á tíðahring, sem látið hefur verið hjá líða að rannsaka með viðunandi hætti.

Íslenskir hjartalæknar hafa lýst áhyggjum af bólusetningu ungra karlmanna vegna óeðlilega hárrar tíðni hjartavöðvabólgu. Tölur frá CDC í Bandaríkjunum benda til sömu leitni; tilfelli a.m.k. 20 sinnum fleiri en búast hefði mátt við [7]. Aðrar afleiðingar eru meðal annars blóðtappar og lömun. Tilkynningar til VAERS í Bandaríkjunum, um hjarta- og gollurshússbólgur á árinu 2021, eru margfaldar á við fyrri ár [8].

Vitanlega þarf ekki að vera að allar tilkynntar aukaverkanir séu við nánari athugun tengdar bólusetningu. Sú gríðarlega fjölgun tilkynninga sem sjáanleg er vegna þessara nýju bóluefna gefur þó til kynna að þau kunni að hafa margfalda áhættu í för með sér miðað við eldri tegundir bóluefna.

Vitað er að kórónuveiran leggst afar misþungt á fólk, fyrst og fremst eftir aldri. Ungu og heilbrigðu fólki er hún afar hættulítil, börnum nánast alveg hættulaus, en dánarlíkur aldraðra eru háar. Nefnd breskra stjórnvalda um öryggi bólusetninga lagðist eindregið gegn bólusetningu ungmenna nú í haust, vegna þess að ávinningur væri hverfandi og lengri tíma afleiðingar óþekktar. Nefndin var beitt miklum þrýstingi af hálfu stjórnvalda, en hvikaði ekki frá afstöðu sinni. Að endingu leyfðu stjórnvöld bólsetninguna með þeim rökum að annars myndu þau sjálf valda tjóni á skólagöngu ungmennanna!

Að hafna bólusetningu er málefnaleg ákvörðun studd rökum

Meginhluti þeirra sem hafa ekki látið bólusetja sig hérlendis er heilbrigt yngra fólk, sem er ólíklegt til að veikjast alvarlega af kórónuveirunni og því ólíklegt til að þurfa á sjúkrahúsvist að halda. Í ljósi áðurnefndra vísbendinga um stóraukna áhættu af bólusetningunni (152 sinnum meiri líkur á aukaverkun, 50 sinnum meiri líkur á dauða) er slík ákvörðun fullkomlega málefnaleg. Jafnvel mætti leiða að því líkur að það að fólk sem ekki hefur þörf fyrir bólusetningu sleppi henni dragi úr álagi á heilbrigðiskerfið fremur en að auka það. Þær 143 innlagnir vegna bólusetningar sem bætast við hinar 500 alls vegna kórónuveirunnar valda nefnilega líka álagi á kerfið.

Bólusetning gegn kórónuveirunni er gagnleg þeim sem þurfa á henni að halda. Fyrir ungt og heilbrigt fólk eru líkur á að bólusetningin valdi fremur tjóni en ávinningi. Það að hafna bólusetningu á grundvelli gagna og áhættumats er málefnaleg ákvörðun og slíka ákvörðun ber að virða. Við skulum vona að þær vísbendingar um útilokunar- og ofríkishugsunarhátt sem sjá má í leiðara Fréttablaðsins séu aðeins orðin tóm. Vonum fremur að ritstjóranum hafi orðið á, að málflutningurinn grundvallist fremur á þekkingarleysi, órökréttum ótta og óskýrri hugsun en illvilja í garð samborgaranna.

Heimildir

1) Lyfjastofnun: tinyurl.com/5xjnsr6w
2) Lyfjastofnun: tinyurl.com/35rz4zw7
3) Upplýsingar frá Lyfjastofnun með tölvupósti 1.11. 2021
4) Skemman.is: tinyurl.com/3b5rwkvp
5) Youtube: tinyurl.com/ykjjt5cu
6) Brock, Thornley. Spontaneous Abortions and Policies on COVID-19 mRNA Vaccine Use During Pregnancy. Science, Public Health Policy, and the Law Volume 4:130–143. November, 2021, Clinical and Translational Research.
7) cdc.gov: tinyurl.com/yuc89ts
8) Open VAERS: tinyurl.com/y5st63wn

Birt í Morgunblaðinu 17. nóvember 2021.